KVTL

Kehitysvammaisten Tukiliitto tukee ja puolustaa kehitysvammaisiä ihmisiä ja heidän läheisiään. Tukiliitto haluaa lisätä kehitysvamaisten yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeuksia. Järjestö pyrkii parantamaan jäsenistönsä elämänlaatua.

Kehitysvammaisten Tukiliitto järjestää muun muassa koulutusta kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen, kehittää vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa ja edistää kehitysvammaisten ihmisten työhön pääsyä. Liitto myös neuvoo oikeusasioissa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto